พันดอนเมืองเก่าของเราน่าอยู่ เคียงคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
 • กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2561   
 • กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2561   
 • กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2561
 • กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2561
 • การประชุมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)   
 • การประชุมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)   
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลตำบล
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนันสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนันสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเท ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 25 ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
งานประเพณีเมืองเก่า (งานงิ้ว) ประจำปี 2561
งานประเพณีเมืองเก่า (งานงิ้ว) ประจำปี 2561 ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิง
โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ฝึกทักษะการลอยตัวป้องกันเด็กจมน้ำฯ
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ฝึกทักษะการลอยตัวป้องกันเด ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สรุปราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าอุดมสามัคคี ระยะที่ 1(เบิกตัดปี 2560)
สรุปราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าอุดมสามั ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.ด้วยการ Overlay ถ.ชนบทบำรุง ช่วงที่ 2
ประกาศสรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.ด้วยการ Ov ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  เข้าสู่ระบบ
  คลังข่าวมหาดไทย
  AEC
  ถวายพระพร
  จังหวัดอุดรธานี
  คืนความสุขให้คนในชาติ
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
  hotmail
  สตง.
  กรมอาเซียน
  ศาลปกครอง
  รัฐบาลไทย
  กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
  กรมสรรพากร
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สำนักงาน กพ.
  สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
  กรมบัญชีกลาง
  ปปช
  สสส
  สนง.ประกันสังคม
  สลากกินแบ่ง
  กรมการค้าภายใน
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  กรมพัฒนาชุมชน
  13ฟอนต์แห่งชาติ
  ดูทีวีออนไลน์