พันดอนเมืองเก่าของเราน่าอยู่ เคียงคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลตำบล

      
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนันสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

      
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

      
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561

      
บัญชีรายละเอียด รายจ่าย 61

      
งบแสดงสฐานะการเงิน 61

      
เทศบาลตำบลพันดอน ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี ประเพณีเมืองเก่าระหว่างวันที่ 3-7 พ.ย.61

      
ขอเชิญร่วมประกวดวงดนตรีสตริง

      
ตารางการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

      
12 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
 
 
 
 
 
 
เข้าสู่ระบบ
คลังข่าวมหาดไทย
AEC
ถวายพระพร
จังหวัดอุดรธานี
คืนความสุขให้คนในชาติ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
hotmail
สตง.
กรมอาเซียน
ศาลปกครอง
รัฐบาลไทย
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมสรรพากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมบัญชีกลาง
ปปช
สสส
สนง.ประกันสังคม
สลากกินแบ่ง
กรมการค้าภายใน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาชุมชน
13ฟอนต์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์