พันดอนเมืองเก่าของเราน่าอยู่ เคียงคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
งานประเพณีเมืองเก่า (งานงิ้ว) ประจำปี 2561

      
โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิง

      
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

      
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ฝึกทักษะการลอยตัวป้องกันเด็กจมน้ำฯ

      
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12

      
โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน

      
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

      
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธาณี ร่วมกับเทศบาลตำบลพันดอน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ตามโครงการ 1 ตำบลซ่อม 1 ตำบลร้าง ประจำปี 2561

      
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน เทศบาลตำบลพันดอน

      
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 
 
เข้าสู่ระบบ
คลังข่าวมหาดไทย
AEC
ถวายพระพร
จังหวัดอุดรธานี
คืนความสุขให้คนในชาติ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
hotmail
สตง.
กรมอาเซียน
ศาลปกครอง
รัฐบาลไทย
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมสรรพากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมบัญชีกลาง
ปปช
สสส
สนง.ประกันสังคม
สลากกินแบ่ง
กรมการค้าภายใน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาชุมชน
13ฟอนต์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์