พันดอนเมืองเก่าของเราน่าอยู่ เคียงคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
การประชุมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
วันนี้ 13 ก.พ.61 เวลา 10.00 น.
นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว นายอำเภอกุมภวาปี 
ประธานการประชุมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยมีท้องถิ่นอำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลพันดอน นายกเทศบาลกงพานพันดอน ผู้อำนวยการสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลพันดอนและประชาชน ร่วมประชุมปรึกษาหารือกำหนดแนวทางการปฎิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” “อำเภอสะอาด” 
“ตำบลสะอาด” อย่างเป็นระบบ ณ เทศบาลตำบลพันดอน

Download File View File
 
 
 
 
 
 
 
 
เข้าสู่ระบบ
คลังข่าวมหาดไทย
AEC
ถวายพระพร
จังหวัดอุดรธานี
คืนความสุขให้คนในชาติ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
hotmail
สตง.
กรมอาเซียน
ศาลปกครอง
รัฐบาลไทย
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมสรรพากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมบัญชีกลาง
ปปช
สสส
สนง.ประกันสังคม
สลากกินแบ่ง
กรมการค้าภายใน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาชุมชน
13ฟอนต์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์