พันดอนเมืองเก่าของเราน่าอยู่ เคียงคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
 

ประวัติความเป็นมา

ตำบลพันดอนเป็นตำบลที่ขนาดใหญ่ในอดีต ที่ทำการอำเภอตั้งอยู่ในเขตตำบลพันดอน และ ต.พันดอน ได้แบ่งแยกออกเป็น ต.ผาสุก ต.ห้วยสามพาด

พื้นที่

พื้นที่ราบเหมาะสำหรับทำการเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว พืชไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ผาสุก ต.เชียงแขว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ตูมใต้ ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ตูมใต้ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ใช้ในเขต อบต. 365 ครัวเรือน

การเดินทาง

ติดถนนมิตรภาพ อุดรธานี - ขอนแก่น การคมนาคมได้ทั้งรถยนต์ และรถไฟ

ผลิตภัณฑ์

ผักปลอดสารพิษ

 
 
 
 
 
 
 
 
เข้าสู่ระบบ
คลังข่าวมหาดไทย
AEC
ถวายพระพร
จังหวัดอุดรธานี
คืนความสุขให้คนในชาติ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
hotmail
สตง.
กรมอาเซียน
ศาลปกครอง
รัฐบาลไทย
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมสรรพากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมบัญชีกลาง
ปปช
สสส
สนง.ประกันสังคม
สลากกินแบ่ง
กรมการค้าภายใน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาชุมชน
13ฟอนต์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์